Voor een lang gezond leven! 
Leefstijl is de manier waarop jij je leven inricht. Deze manier van inrichten heeft heel veel invloed op je lichaam en je geest. Wanneer jij je leven voor langere tijd op één of meerdere leefstijlcomponenten niet goed inricht, zorgt dit voor klachten en aandoeningen. Denk aan Diabetes type 2, Hoge bloeddruk, Obesitas en Stress.
Dan zijn er twee opties:
1) niets doen - dit leidt tot ziekte, zoals borstkanker, hartinfarcten, hersenbloedingen, prostaatkanker, dementie.
2) leefstijlcomponenten gezonder maken - dit leidt tot herstel van de aandoening, je voelt je gezond en hebt meer gezonde jaren.
Leefstijlverandering is niet makkelijk. Als dat het was, had niet 50% van de bevolking overgewicht en waren niet 75% van alle gevallen van hart- en vaatziekten leefstijl gerelateerd. Wij vinden het dus van groot belang dat in gevallen waarbij reeds sprake is van klachten en aandoeningen, specialistische leefstijlzorg geboden wordt.


Specialistische leefstijlzorg houdt allereerst in, dat een gedegen onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak van de klachten en aandoeningen. De Leefstijldeskundige vindt samen met jou antwoord op de vraag welke leefstijlcomponenten bijdragen of afbreuk doen aan de inzetbaarheid en gezondheid. Niet zelden leidt dit tot verrassende uitkomsten.

De LC-scan


Specialistische leefstijlzorg houdt vervolgens in dat je samen met De Leefstijldeskundige stapsgewijs komt tot duurzame gedragsverandering. Onze kennis en kunde gecombineerd met jouw inzet zorgt voor verbluffende resultaten.

De LC-training


Leefstijlgeneeskunde beschikbaar maken voor iedereen in Nederland. Dat is waar De Leefstijlunie naar streeft.