Voor een lang gezond leven! 

De LC-training

Vaak blijkt uit De LC-scan dat één van de leefstijlcomponenten vraagt om een deskundige aanpak op het gebied van (gewoonte) gedrag. In de LC-training werk je samen met De Leefstijldeskundige gedurende vijf weken aan nieuw gewoontegedrag.  


INHOUD van de LC-training

Programma Gedurende vijf weken wordt gewerkt aan drie essentiële zaken die nodig zijn voor duurzame gedragsverandering, namelijk; Bewustwording, een concreet plan van aanpak en een effectieve copingstrategie.

Bewustwording; Bewustwording is de eerste stap naar duurzame gedragsverandering. D.m.v. educatie en interactieve activiteiten wordt de kennis en veranderbereidheid vergroot.

Plan van aanpak; Een concreet plan van aanpak maakt duurzame gedragsverandering mogelijk. Kleine stappen, tussendoelen en een helder einddoel zorgen voor motivatie en helpt bij moeilijke momenten om door te zetten.  

Copingstrategie; Bewust zijn van eigen gedrag in moeilijke situaties is onmisbaar voor duurzame gedragsverandering. Opdrachten en interactieve activiteiten zorgen voor inzicht en laat je nadenken over alternatieven.

Het LC-eindrapport In de eindrapportage wordt het doel, het plan van aanpak en de opbrengst beschreven. 

Het LC-eindgesprek In dit gesprek wordt met jou en eventueel aanmeldende organisatie, de resultaten besproken. Verder wordt er gekeken of er iets nodig is om deze gedragsverandering in de toekomst te blijven voortzetten.


Tijdsduur
Vijf weken

AANMELDEN