Voor een lang gezond leven! 

De LC-scan

Bewustwording is de eerste stap naar verandering

De LC-scan van De Leefstijlunie onderzoekt de invloed van leefstijl op jouw gezondheid en inzetbaarheid. We onderzoeken vijf essentiële leefstijlcomponenten. Deze leefstijlcomponenten dragen bij óf doen afbreuk aan jouw kans op een lang gezond leven. Het biedt concreet en deskundig advies voor een succesvol en lang gezond leven. Met vaak verrassende resultaten!

Na aanmelding zoekt De Leefstijldeskundige contact met je en maakt een afspraak om kennis te maken. We leggen je uit wat we precies gaan doen en waarom. Vervolgens doorloop je binnen twee weken de drie onderdelen van De LC-scan. Dan bespreken we de uitkomst van de LC-scan met jou en de eventueel aanmeldende organisatie in een driegesprek. 


De LC-scan - Drie onderdelen

Leefstijlanamnese Interview over de belangrijkste aspecten van een gezonde leefstijl

Fysiek gezondheidsonderzoek Onderzoek naar de aanwezigheid van leefstijl gerelateerde aandoeningen en/of klachten

Leefstijlanalyse Analyse van huidige leefstijlcomponenten zoals, nachtrust, voeding en activiteiten


Binnen twee weken na aanmelding:

LC-scan Rapport met uitslagen van het onderzoek en het advies voor een snelle en duurzame oplossing

LC-adviesgesprek Er volgt een adviesgesprek met de onderzochte persoon en eventueel aanmeldende organisatie


AANMELDEN